Optimus | Optimus
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

O nas

Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. zostało założone w 1994 roku z myślą o projektowaniu, integracji systemów informatycznych, sprzedaży oprogramowania oraz serwisowaniu sprzętu komputerowego. Rozpoczęliśmy sprzedaż systemów komputerowych i informatycznych marek krajowych i zagranicznych takich jak Optimus S.A., FINN, Idanet, F&F, NTT, Action S.A., HP, Fujitsu, Dell, Lenovo oraz drukarek OKI, HP, Canon, Konica Minolta, Lexmark. Kolejnym krokiem było wprowadzenie do naszej oferty urządzeń fiskalnych marki Optimus-IC.
Do dzisiaj wdrożyliśmy dziesiątki zaawansowanych systemów informatycznych w administracji rządowej i samorządowej, szkołach, firmach państwowych i prywatnych.

Dostarczyliśmy i zapewniliśmy ciągłość pracy tysięcy komputerów, drukarek, monitorów, setek serwerów, wyposażyliśmy dziesiątki serwerowni oraz zintegrowaliśmy oprogramowanie zarówno w małych jak i dużych instytucjach.

Od lat bierzemy udział w zamówieniach publicznych i skutecznie je realizujemy. Wkroczyliśmy również z sukcesem na ścieżkę rozwoju w zakresie projektów B+R.

Nasze referencyjne realizacje:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” dla szkół Gminy Zduńska Wola na kwotę 258 687,59 PLN

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR na kwotę 2 324 331 PLN

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem oraz przeprowadzenie szkoleń na potrzeby realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach działania 8.3: ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclusion” na kwotę 694 947 PLN

Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia, serwis komputerowy oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu pn.: Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio na kwotę 532 440 PLN

Usługi w zakresie dostaw sprzętu do filmowania oraz szkolenia i konsultacje projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia pilotażowego: Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej „DEMONSTRATOR” w projekcie: ”Rejestracja obrazu stereoskopowego” (ROS3D) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w kwocie 1 749 330 PLN

Dostawa urządzeń i materiałów oraz usług technicznych dotyczących wykonania prototypu stanowiska badania preferencji widzów/klientów i kontroli jakości obrazu/interfejsu gry wraz z dostawą materiałów technicznych i eksploatacyjnych, konserwacją, przeglądami i naprawami aparatury technicznej w ramach projektu: „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych”

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń sieci komputerowej, drukarek, tabletów oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” w kwocie 1 449 278 PLN

carlos-irineu-da-costa-442504-unsplash

Oferta

Przedsiębiorstwo Optimus prowadzi działalność z zakresu:

 

 • Dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów
  • Integracja sprzętu różnych producentów
  • Sprzedaż wyspecjalizowanych sterowników

 

 • Sprzedaży oprogramowania dziedzinowego
  • Oprogramowanie standardowe
  • Oprogramowanie dedykowane
  • Centrum Monitorowania

 

 • Usług wdrożeniowych oraz utrzymania urządzeń i oprogramowania

Tytuł projektu: Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika (AIS)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie: I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie: I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Numer naboru: RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17

Okres realizacji Projektu: 01.10.2018-31.09.2020

Beneficjent: Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o.

Konsorcjant: Instytut Nauki i Techniki Stipendium

 

Szczegóły realizacji projektu: http://www.projekty.stipendium.pl/pl/cms/ais/

Projekt AIS

Celem Projektu było opracowanie innowacyjnego produktu: autonomicznego i inteligentnego sterownika będącego elementem inteligentnego systemu sygnalizacji i oświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (słońce, wiatr).

Istotą nowego produktu jest inteligentne sterowanie oświetleniem i sygnalizacją ostrzegawczą w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pieszych w miejscach, w których doprowadzenie zasilania z sieci energetycznej jest niemożliwe bądź nieopłacalne.

Istotnymi czynnikami kształtującymi sposób implementacji produktów są również:
– wykorzystanie istniejącej infrastruktury oznakowania przejść drogowych,
– łatwość konserwacji i naprawy systemu,
– niskie koszty produkcji oraz eksploatacji.

Technologia zastosowana w innowacyjnym produkcie, dzięki zastosowaniu zaawansowanego inteligentnego systemu sterowania oraz wysoce efektywnych energetycznie komponentów, stworzyła możliwości rozwoju również innych nowych produktów w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska (między innymi monitorowanie: warunków pogodowych, natężenia ruchu samochodowego i pieszego, poziomu hałasu, zanieczyszczeń atmosferycznych).